İstanbul Halkına İzmir Lokma Hayrı 
0553 241 40 67 info@istanbullokmaci.com    

İstanbul Halkına İzmir Lokma Hayrı


Günümüzde evlerde, işyerlerinde birbirinden çeşitli tatlılar yapılmakta ve tüketilmektedir. Bu tatlılardan Osmanlı Sarayında bulunan lokma, yöresine ve yapılışına göre çeşitli malzemelerle süslenebilmektedir. Ülkemizde lokmanın iki çeşidi vardır. Birisi Osmanlı Sarayında sıkça yapılan küre şeklindeki lokma, diğer çeşidi ise çember şeklinde olan lokmadır. Küre şeklindeki lokmaya Saray Lokması da denmektedir. İzmir lokmanın çok sevildiği bir kent olduğu için ve lokma dağıtımının en yaygın olduğu il olduğu için lokmanın diğer çeşidine İzmir Lokması denebiliyor. İstanbul halkına İzmir Lokma hayrı yapmak isteyenler bizlere dilediği zaman ulaşabilir, bu yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan eylemle yardım etmiş olmanın tadına varabilir. 

Lokmanın bu kadar önemli bir tatlı olmasında kültürümüzün önemli bir yeri vardır. Asırlar öncesinden gelen bu yardım etme eylemi lokma tatlısıyla olduğu için günümüzde lokma diğer tatlılara göre daha gözdedir. Lokmaya katılan anlam apayrıdır. Kimi zaman bir adak, kimi zaman felaketten kurtulmaktır. Bazen bir evlenme arzusu, bazen yeni bir işyerine hayır duası almaktır. Kandiller, mevlitler, düğünler hep bu güzel ve sade tatlıyla olur. Yaşayış biçimimizi, kültürümüzü bu kadar yakından tanıyan başka bir tatlı olmadığı için lokma her zaman apayrıdır. İstanbul halkına İzmir lokma hayrı yapmak isteyen herkes, bizimle iletişime geçerek herkes için anlamlı olan bu tatlıyı herkesin tatmasını sağlayabilir. Lokma döktürmek, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmek, hayır duası almak için en güzel eylemlerden biridir. Bazen bir yardım, bazen bir şükürdür. Kimi zaman bir adak, kimi zaman bir duadır. Lokma döktürmek yüzyıllar öncesinden günümüze kadar ulaşmış kültürümüzün en parçalarından biridir. Bu parçalara sahip çıkmalı, lokmanın değerini nesilden nesile aktarmak için elimizden geleni yapmalıyız.  


© 2010 İSTANBUL LOKMA. All Rights Reserved.